Language of document :

Tožba, vložena 9. marca 2009 - Juvyns proti Svetu

(Zadeva F-20/09)

Jezik postopka: francoščina

Stranki

Tožeča stranka: Marc Juvyns (Bruselj, Belgija) (zastopniki: S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis in E. Marchal, odvetniki)

Tožena stranka: Svet Evropske unije

Predmet in opis spora

Razglasitev ničnosti odločbe o nenapredovanju tožeče stranke v naziv AST 7 v napredovalnem obdobju 2008 in, kolikor je to potrebno, odločb o napredovanju manj uspešnih uradnikov v ta naziv

Predlogi tožeče stranke

Odločba OPI o nenapredovanju tožeče stranke v naziv AST 7 v napredovalnem obdobju 2008 in, kolikor je to potrebno, odločbe o napredovanju manj uspešnih uradnikov v ta naziv naj se razglasijo za nične.

Svetu Evropske unije naj se naloži plačilo stroškov.

____________