Language of document :

Talan väckt den 9 mars 2009 - Juvyns mot rådet

(Mål F-20/09)

Rättegångsspråk: franska

Parter

Sökande: Marc Juvyns (Bryssel, Belgien) (ombud: advokaterna S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis och E. Marchal)

Svarande: Europeiska unionens råd

Saken och beskrivning av tvisten

Ogiltigförklaring av beslutet att inte befordra sökanden till lönegraden AST 7 för befordringsförfarandet 2008 och, i den utsträckning det är nödvändigt, av besluten att befordra tjänstemän med mindre förtjänst till den lönegraden

Sökandens yrkanden

Sökanden yrkar att personaldomstolen ska

ogiltigförklara tillsättningsmyndighetens beslut att inte befordra sökanden till lönegraden AST 7 för befordringsförfarandet 2008 och, i den utsträckning det är nödvändigt, av besluten att befordra tjänstemän med mindre förtjänst till den lönegraden

förplikta Europeiska unionens råd att ersätta rättegångskostnaderna.

____________