Language of document :

Žaloba podaná dne 27. února 2009 - Meister v. OHIM

(Věc F-17/09)

Jednací jazyk: němčina

Účastníci řízení

Žalobce: Herbert E. Meister (Alicante, Španělsko) (zástupce: H.-J. Zimmermann, advokát)

Žalovaný: Úřad pro harmonizaci vnitřního trhu (ochranné známky a vzory)

Předmět a popis sporu

Zrušení zamítnutí stížnosti žalobce proti výpočtu bodů nutných k povýšení za rok 2008 a návrh na náhradu škody z důvodu porušení zásad řádného řízení zaměstnanců

Návrhová žádání žalobce

zrušit zamítavé rozhodnutí předsedy ze dne 20. prosince 2008 proti interní stížnosti žalobce podle čl. 90 odst. 2 služebního řádu ze dne 20. srpna 2008,

uložit žalovanému, aby žalobci jako náhradu škody zaplatil finanční částku, jejíž výše je ponechána na posouzení Soudu,

uložit žalovanému náhradu veškerých nákladů řízení.

____________