Language of document :

27. veebruaril 2009 esitatud hagi - Meister versus Siseturu Ühtlustamise Amet

(Kohtuasi F-17/09)

Kohtumenetluse keel: saksa

Pooled

Hageja: Herbert E. Meister (Alicante, Hispaania) (esindaja: advokaat H.-J. Zimmermann)

Kostja: Siseturu Ühtlustamise Amet (kaubamärgid ja tööstusdisainilahendused)

Hagi eseme ja sisu kirjeldus

Hageja kaebuse, millega hageja vaidlustab edutamispunktide määramise aastaks 2008 ja nõuab kahju hüvitamist nõuetekohase personalijuhtimise põhimõtete rikkumise eest, tagasilükkamise tühistamine.

Hageja nõuded

Tühistada juhataja 20. detsembri 2008. aasta otsus, millega lükatakse tagasi hageja ameti sisene kaebus vastavalt 20. augusti 2008. aasta personalieeskirjade artikli 90 lõikele 2;

mõista kostjalt hageja kasuks kahjuhüvitisena välja rahaline hüvitis, mille suuruse määrab kohus oma äranägemise järgi;

mõista kohtukulud välja kostjalt.

____________