Language of document :

Acțiune introdusă la 27 februarie 2009 - Meister/OAPI

(Cauza F-17/09)

Limba de procedură: germana

Părțile

Reclamant: Herbert E. Meister (Alicante, Spania) (reprezentant: H.-J. Zimmermann, avocat)

Pârât: Oficiul pentru Armonizare în cadrul Pieţei Interne (mărci, desene şi modele industriale)

Obiectul și descrierea litigiului

Anularea deciziei de respingere a reclamaţiei formulate de reclamant împotriva modului de calcul al punctelor de promovare pentru anul 2008 și o cerere de despăgubiri pentru încălcarea principiilor managementului corect al resurselor umane.

Concluziile reclamantului

-    Anularea deciziei incidente emise de președintele OAPI la 20 decembrie 2008 de respingere a reclamaţiei formulate de reclamant la 20 august 2008 în temeiul articolului 90 alineatul (2) din Statutul funcţionarilor;

obligarea pârâtului la plata către reclamant a unei sume cu titlu de reparare a prejudiciului, sumă al cărei cuantum să fie evaluat de Tribunal;

obligarea pârâtului la plata cheltuielilor de judecată.

____________