Language of document :

Talan väckt den 27 februari 2009 - Meister mot harmoniseringsbyrån

(Mål F-17/09)

Rättegångsspråk: tyska

Parter

Sökande: Herbert E. Meister (Alicante, Spanien) (ombud: advokaten H.-J. Zimmermann)

Svarande: Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller)

Saken och beskrivning av tvisten

Talan om ogiltigförklaring av beslutet att avslå sökandens överklagande av en beräkning av befordringspoäng för år 2008 och talan om skadestånd med anledning av att principen om god personalförvaltning har åsidosatts.

Sökandens yrkanden

Sökanden yrkar att personaldomstolen ska

ogiltigförklara harmoniseringsbyråns ordförandes beslut av den 20 december 2008 att avslå sökandens interna överklagande enligt artikel 90 andra stycket av den 20 augusti 2008,

förplikta svaranden att till sökanden utge ersättning med ett belopp som fastställs av personaldomstolen, och

förplikta svaranden att ersätta rättegångskostnaderna.

____________