Language of document :

Προσφυγή-αγωγή της 18ης Φεβρουαρίου 2009 - A κατά Επιτροπής

(Υπόθεση F-12/09)

Γλώσσα διαδικασίας: η γαλλική

Διάδικοι

Προσφεύγων-Ενάγων: A (Port-Vendres, Γαλλία) (εκπρόσωποι: B. Cambier, A. Paternostre, δικηγόροι)

Καθής-Εναγομένη: Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

Αντικείμενο και περιγραφή της διαφοράς

Αφενός, προσφυγή με την οποία ζητείται να αναγνωρισθεί ότι η Επιτροπή υπέχει ευθύνη για ορισμένα πταίσματα που διέπραξε κατά του προσφεύγοντος-ενάγοντος (στο εξής: προσφεύγων), στο πλαίσιο της διαδικασίας που κινήθηκε βάσει του άρθρου 73 του ΚΥΚ, και να ακυρωθούν διάφορες αποφάσεις περί αρνήσεως εφαρμογής στον προσφεύγοντα των διατάξεων του άρθρου 73, παράγραφος 2, στοιχείο β΄, του ΚΥΚ, κοινοποιήσεώς του μιας σειράς εγγράφων του ιατρικού του φακέλου και επιστροφής σε αυτόν ορισμένων ιατρικών εξόδων. Αφετέρου, αγωγή με την οποία ζητείται η αποκατάσταση της ζημίας την οποία υπέστη ο προσφεύγων.

Αιτήματα του προσφεύγοντος

Να κηρυχθεί η Επιτροπή υπεύθυνη για τα πταίσματα που διέπραξε κατά του προσφεύγοντος στο πλαίσιο της διαδικασίας που κινήθηκε βάσει του άρθρου 73 του ΚΥΚ και της κοινής ρυθµίσεως "σχετικά με την ασφάλιση κατά των κινδύνων ατυχήματος και επαγγελματικής ασθένειας" των υπαλλήλων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

Να ακυρωθούν οι αποφάσεις της Επιτροπής της 8ης Απριλίου και της 13ης Νοεμβρίου 2008 περί αρνήσεως εφαρμογής στον προσφεύγοντα των διατάξεων του άρθρου 73, παράγραφος 2, στοιχείο β΄, του ΚΥΚ, κοινοποιήσεώς του μιας σειράς εγγράφων του ιατρικού του φακέλου και επιστροφής σε αυτόν ορισμένων ιατρικών εξόδων.

Να υποχρεωθεί η Επιτροπή να καταβάλει αμέσως στον προσφεύγοντα την αποζημίωση που προβλέπει το άρθρο 73, παράγραφος 2, στοιχείο β΄, του ΚΥΚ, ήτοι 1 422 024 ευρώ, να του κοινοποιήσει τα αιτηθέντα έγγραφα και να του επιστρέψει το σύνολο των ιατρικών εξόδων που έχει ήδη πραγματοποιήσει και αυτών που πρόκειται να πραγματοποιήσει στο μέλλον λόγω της επαγγελματικής ασθένειας από την οποία πάσχει.

Να υποχρεωθεί η Επιτροπή να καταβάλει στον προσφεύγοντα τόκους υπερημερίας με το επιτόκιο αναφοράς της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας προσαυξημένο κατά δύο ποσοστιαίες μονάδες επί του ποσού της καταβλητέας αποζημιώσεως βάσει του άρθρου 73, παράγραφος 2, στοιχείο β΄, του ΚΥΚ, υπολογιζόμενους από τον Δεκέμβριο 2004, ημερομηνία κατά την οποία έπρεπε να αναγνωρισθεί η επαγγελματική αιτία της ασθένειας του προσφεύγοντος.

Να υποχρεωθεί η Επιτροπή να καταβάλει στον προσφεύγοντα, δυνάμει του δικαιώματός του επί ολοσχερούς αποκαταστάσεως της ζημίας την οποία υπέστη και πλέον των προαναφερθέντων ποσών, το ποσό των 1 949 689 ευρώ, το οποίο αντιστοιχεί στη διαφορά μεταξύ του συνολικού ποσού της ζημίας και του ποσού της κατ' αποκοπήν αποζημιώσεως που οφείλεται στον προσφεύγοντα βάσει του άρθρου 73, παράγραφος 2, στοιχείο β΄, του ΚΥΚ.

Να υποχρεωθεί η Επιτροπή να καταβάλει στον προσφεύγοντα το ποσόν των 25 000 ευρώ ή όποιο άλλο ποσό θεωρήσει προσήκον το ΔΔΔ, λόγω της ηθικής βλάβης που αυτός υπέστη συνεπεία των διαφόρων πταισμάτων και παρανομιών που διέπραξαν οι υπηρεσίες της Επιτροπής κατά τη διεξαγωγή των διαφόρων ιατρικών διαδικασιών που τον αφορούν .

Να καταδικασθεί η Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων στα δικαστικά έξοδα.

____________