Language of document :

2009. február 18-án benyújtott kereset - A kontra Bizottság

(F-12/09. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: francia

Felek

Felperes: A (Port-Vendres, Franciaország) (képviselők: B. Cambier és A. Paternostre ügyvédek)

Alperes: az Európai Közösségek Bizottsága

A jogvita tárgya és leírása

Egyrészt a Bizottság egyes olyan hibákért fennálló felelősségének megállapítása iránti kérelem, amelyeket a személyzeti szabályzat 73. cikke alapján lefolytatott eljárás keretében állítólag elkövetett a felperessel szemben, valamint több olyan határozat megsemmisítése, amelyek megtagadták a személyzeti szabályzat 73. cikke (2) bekezdése b) pontjában foglalt rendelkezéseknek a felperesre történő alkalmazását, a felperes egészségügyi aktájának részét képező számos dokumentumnak a felperes rendelkezésére bocsátását és bizonyos gyógykezelési költségeknek a felperes részére történő megtérítését. Másrészt a felperest állítólag ért kár megtérítése iránti kérelem.

A felperes kereseti kérelmei

A Közszolgálati Törvényszék állapítsa meg az Európai Bizottság egyes olyan mulasztásokért fennálló felelősségét, amelyeket a személyzeti szabályzat 73. cikke, valamint az Európai Közösségek tisztviselői "foglalkozási megbetegedési és baleseti kockázatának fedezésére vonatkozó szabályozás" alapján lefolytatott eljárás keretében a felperessel szemben elkövetett;

a Közszolgálati Törvényszék semmisítse meg az Európai Bizottság 2008. április 8-i és november 13-i határozatát, amelyek megtagadták a személyzeti szabályzat 73. cikke (2) bekezdése b) pontjában foglalt rendelkezéseknek a felperesre történő alkalmazását, a felperes egészségügyi aktájának részét képező számos dokumentumnak a felperes rendelkezésére bocsátását és bizonyos gyógykezelési költségeknek a felperes részére történő megtérítését;

a Közszolgálati Törvényszék kötelezze az Európai Bizottságot, hogy haladéktalanul fizesse meg a felperes részére a személyzeti szabályzat 73. cikke (2) bekezdésének b) pontja szerinti átalányösszeget, vagyis 1 422 024 eurót, továbbá bocsássa a felperes rendelkezésére a kért dokumentumokat, valamint térítse meg a felperes részére a foglalkozási megbetegedése folytán már felmerült és a jövőben felmerülő valamennyi gyógykezelési költséget;

a Közszolgálati Törvényszék kötelezze az Európai Bizottságot, hogy a személyzeti szabályzat 73. cikke (2) bekezdésének b) pontja alapján járó összeg után fizessen meg a felperes részére az Európai Központi Bank által alkalmazott referencia-kamatláb két százalékponttal növelt mértékének megfelelő késedelmi kamatot 2004. december hónaptól, vagyis attól az időponttól számítva, amikor a felperes megbetegedésének foglalkozási eredetét fel kellett volna ismerni;

a Közszolgálati Törvényszék kötelezze az Európai Bizottságot, hogy a felperesnek az őt ért kár teljes jóvátételéhez való joga jogcímén és a fentiekben említett összegeken felül fizessen meg 1 949 689 eurót, amely a felperest ért kár teljes összege és azon átalányösszeg közötti különbözetnek felel meg, amely a felperest a személyzeti szabályzat 73. cikke (2) bekezdésének b) pontja alapján illeti meg;

a Közszolgálati Törvényszék kötelezze az Európai Bizottságot, hogy fizessen meg a felperes részére 25 000 eurót vagy bármely más olyan összeget, amelyet a Közszolgálati Törvényszék megfelelőnek ítél azon nem vagyoni kár jogcímén, amely a felperest érintő egészségügyi eljárások lefolytatása során az Európai Bizottság szervezeti egységei által elkövetett számos hiba és szabálytalanság következtében érte a felperest;

a Közszolgálati Törvényszék az Európai Közösségek Bizottságát kötelezze a költségek viselésére.

____________