Language of document :

Acţiune introdusă la 18 februarie 2009 - A/Comisia

(Cauza F-12/09)

Limba de procedură: franceza

Părţile

Reclamant: A (Port-Vendres, Franţa) (reprezentanți: B. Cambier, A. Paternostre, avocaţi)

Pârâtă: Comisia Comunităţilor Europene

Obiectul și descrierea litigiului

Pe de o parte, o cerere prin care se urmărește constatarea răspunderii Comisiei pentru anumite greșeli despre care reclamantul pretinde că au fost săvârșite în cazul său în cadrul procedurii desfășurate în temeiul articolului 73 din Statutul funcţionarilor, precum și anularea mai multor decizii având ca obiect refuzul de a aplica în cazul reclamantului dispoziţiile articolului 73 alineatul (2) litera (b) din statut, de a îi comunica o serie de documente care fac parte din dosarul său medical și de a îi rambursa anumite cheltuieli medicale. Pe de altă parte, o cerere având ca obiect repararea prejudiciului pe care reclamantul pretinde că l-a suferit.

Concluziile reclamantului

Constatarea răspunderii Comisiei pentru greșeli pe care le-a săvârșit în cazul reclamantului în cadrul procedurii desfășurate în temeiul articolului 73 din statut și a reglementării comune "privind asigurarea împotriva riscurilor de accident și de boală profesională" ale funcţionarilor Comunităţilor Europene;

anularea deciziilor Comisiei Europene din 8 aprilie și din 13 noiembrie 2008 având ca obiect refuzul de a aplica în cazul reclamantului dispoziţiile articolului 73 alineatul (2) litera (b) din statut, de a îi comunica o serie de documente care fac parte din dosarul său medical și de a îi rambursa anumite cheltuieli medicale;

obligarea Comisiei Europene la plata imediată către reclamant a despăgubirii prevăzute la articolul 73 alineatul (2) litera (b) din statut, și anume 1 422 024 de euro, comunicarea către acesta a documentelor solicitate și rambursarea integrală a cheltuielilor medicale deja efectuate și care vor fi efectuate din cauza bolii profesionale a acestuia;

obligarea Comisiei Europene la plata către reclamant a unor dobânzi de întârziere la o rată egală cu dobânda directoare a Băncii Centrale Europene, majorată cu două puncte, pentru cuantumul despăgubirii care trebuie acordată în temeiul articolului 73 alineatul (2) litera (b) din statut, începând din luna decembrie 2004, data la care originea profesională a bolii reclamantului ar fi fost recunoscută;

obligarea Comisiei Europene la plata către reclamant, în temeiul dreptului său de reparare integrală a prejudiciului suferit și în plus faţă de sumele menţionate anterior, suma de 1 949 689 de euro, acest cuantum corespunzând diferenţei dintre cuantumul total al prejudiciului suferit și cel al despăgubirii forfetare datorate reclamantului în temeiul articolului 73 alineatul (2) litera (b) din statut;

obligarea Comisiei Europene la plata către reclamant a sumei de 25 000 de euro sau a oricărei alte sume care ar fi considerată de Tribunal adecvată pentru prejudiciul moral suferit din cauza multiplelor greșeli și nereguli săvârșite de serviciile Comisiei Europene în desfășurarea procedurilor medicale care îl vizează;

obligarea Comisiei Comunităţilor Europene la plata cheltuielilor de judecată.

____________