Language of document : ECLI:EU:F:2008:23

AVALIKU TEENISTUSE KOHTU ESIMESE KOJA ESIMEHE MÄÄRUS

19. juuli 2011

Kohtuasi F‑31/07 RENV

Françoise Putterie

versus

Euroopa Komisjon

Kompromiss – Registrist kustutamine

Ese:      EÜ artikli 236 ja EA artikli 152 alusel esitatud hagi, millega F. Putterie palub tühistada tema ajavahemiku 1. jaanuar–31. detsember 2005 karjääriarengu aruanne osas, milles selles aruandes ning eelkõige selle punktis 6.5 „Potentsiaal” ei leitud tal olevat potentsiaali täita B*‑kategooriasse kuuluvaid ametikohustusi.

Otsus: Kustutada kohtuasi F‑31/07 RENV: Putterie vs. komisjon Avaliku Teenistuse Kohtu registrist. Pooled kannavad kohtukulud vastavalt nendevahelisele kokkuleppele.

Kokkuvõte

Ametnikud – Hagi – Vaidluse lahendamine kompromissiga Avaliku Teenistuse Kohtu algatusel – Registrist kustutamine

(Avaliku Teenistuse Kohtu kodukord, artikkel 69)