Language of document : ECLI:EU:F:2008:23

BESLUT MEDDELAT AV ORDFÖRANDEN PÅ PERSONALDOMSTOLENS FÖRSTA AVDELNING

den 19 juli 2011

Mål F-31/07 RENV

Françoise Putterie

mot

Europeiska kommissionen

”Förlikning – Avskrivning”

Saken: Talan som Françoise Putterie har väckt med stöd av artikel 236 EG och 152 EA om ogiltigförklaring av hennes karriärutvecklingsrapport för perioden 1 januari till 31 december 2005, i den mån det i rapporten, särskilt under rubriken 6.5 ”Förutsättningar”, inte erkänns att hon har förutsättningar att utföra arbetsuppgifter som är hänförliga till tjänstekategori B*.

Avgörande: Mål F‑31/07 RENV, Putterie mot kommissionen, avskrivs vid tribunalen. Parterna ska bära sina rättegångskostnader i enlighet med vad som anges i avtalet mellan dem.

Sammanfattning

Tjänstemän – Talan – Förlikning i målet vid personaldomstolen – Avskrivning

(Personaldomstolens rättegångsregler, artikel 69)