Language of document : ECLI:EU:F:2008:8

ORDONANȚA PREȘEDINTELUI TRIBUNALULUI FUNCȚIEI PUBLICE

30 ianuarie 2008

Cauza F‑64/07 R

S

împotriva

Parlamentului European

„Funcție publică – Procedura măsurilor provizorii – Cerere de suspendare a executării unui act – Urgență – Lipsă”

Obiectul: Cerere formulată în temeiul articolelor 242 CE, 243 CE, 157 EA și 158 EA, prin care S solicită suspendarea executării deciziei Parlamentului European din 27 iulie 2007, prin care acesta este repartizat la Bruxelles în calitate de consilier al directorului general al DG Informare

Decizia: Respinge cererea de măsuri provizorii. Cererea privind cheltuielile de judecată se soluționează odată cu fondul.

Sumarul ordonanței

1.      Procedură privind măsurile provizorii – Suspendarea executării – Măsuri provizorii – Condiții de acordare – Urgență – Prejudiciu grav și ireparabil

[art. 242 CE și 243 CE; Regulamentul de procedură al Tribunalului Funcției Publice, art. 102 alin. (2)]

2.      Procedură privind măsurile provizorii – Condiții de admisibilitate – Cerere introductivă – Cerințe de formă

[Regulamentul de procedură al Tribunalului Funcției Publice, art. 102 alin. (2)]

1.      Caracterul urgent al unei cereri de măsuri provizorii trebuie apreciat în raport cu necesitatea pronunțării cu privire la acestea cu titlu provizoriu, în scopul de a se evita producerea unui prejudiciu grav și ireparabil pentru partea care solicită măsurile provizorii. Acesteia din urmă îi revine obligația de a dovedi că nu este posibil să aștepte finalizarea procedurii din acțiunea principală fără a suferi un prejudiciu de această natură. Deși este corect că, pentru stabilirea existenței unui astfel de prejudiciu, nu este necesar să se probeze cu o certitudine absolută producerea prejudiciului și este suficient ca acesta să fie previzibil cu un grad de probabilitate suficient, totuși reclamantul este obligat să dovedească faptele în temeiul cărora prevede producerea unui prejudiciu grav și ireparabil.

(a se vedea punctele 30 și 31)

Trimitere la:

Tribunalul de Primă Instanță: 1 iulie 1999, Samper/Parlamentul European, T‑111/99 R, RecFP, p. I‑A‑111 și II‑609, punctul 38; 7 decembrie 2001, Lior/Comisia, T‑192/01 R, Rec., p. II‑3657, punctul 49; 6 decembrie 2002, D/BEI, T‑275/02 R, RecFP, p. I‑A‑259 și II‑1295, punctele 59 și 60

2.      În temeiul articolului 102 alineatul (2) din Regulamentul de procedură al Tribunalului Funcției Publice, cererile de măsuri provizorii trebuie să indice, între altele, motivele de fapt și de drept care justifică la prima vedere (fumus boni iuris) dispunerea măsurii provizorii solicitate.

(a se vedea punctul 38)