Language of document : ECLI:EU:F:2008:5

VIRKAMIESTUOMIOISTUIMEN MÄÄRÄYS
(ensimmäinen jaosto)

25 päivänä tammikuuta 2008

Asia F-80/06

Tineke Duyster

vastaan

Euroopan yhteisöjen komissio

Henkilöstö – Virkamiehet – Vanhempainloma – Vanhempainloman peruuttamista koskeva hakemus – Vireilläolo – Tutkittavaksi ottamisen edellytysten selvä puuttuminen

Aihe: EY 236 ja EA 152 artiklan nojalla nostettu kanne, jossa Tineke Duyster vaatii muun muassa sen komission 11.5.2006 tekemän päätöksen kumoamista, jolla hylätään hänen valituksensa komission 22.12.2005 tekemästä päätöksestä, jolla jätettiin tutkimatta hänen 6.12.2005 tekemänsä hakemus, joka koskee hänen vanhempainlomansa päättämistä taannehtivasti 8.11.2004 lukien.

Ratkaisu: Kanne jätetään tutkimatta, koska tutkittavaksi ottamisen edellytykset selvästi puuttuvat. Asianosaiset vastaavat omista oikeudenkäyntikuluistaan.

Tiivistelmä

1.      Oikeudenkäyntimenettely – Oikeudenkäyntiasiakirjojen tutkittavaksi ottaminen – Arviointi asiakirjan jättämisajankohdan perusteella

(Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen työjärjestyksen 114 artikla)

2.      Oikeudenkäyntimenettely – Vireilläoloväite

1.      Samalla tavalla kuin kanteen tutkittavaksi ottamisen edellytyksiä arvioidaan kanteen nostamisajankohdan perusteella, myös sellaisten muiden oikeudenkäyntiasiakirjojen, kuten asiakirjan, jossa esitetään oikeudenkäyntiväite, tutkittavaksi ottamisen edellytyksiä arvioidaan niiden jättämisajankohdan perusteella. Tällaisella tulkinnalla taataan oikeusvarmuuden ja luottamuksensuojan periaatteiden noudattaminen.

(ks. 42 kohta)

Viittaukset:

Yhteisöjen tuomioistuin: asia 50/84, Bensider ym. v. komissio, 27.11.1984 (Kok., s. 3991, 8 kohta)

Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin: asia T‑236/00 R II, Stauner ym. v. parlamentti ja komissio, 8.10.2001 (Kok., s. II‑2943, 49 kohta) ja asia T‑219/01, Commerzbank v. komissio, 9.7.2003 (Kok., s. II‑2843, 61 kohta).

2.      Kanne, jonka asianosaiset ovat samat ja jolla pyritään samoihin tavoitteisiin samoin perustein kuin aikaisemmin nostetulla kanteella, on jätettävä tutkimatta.

(ks. 52 kohta)

Viittaukset:

Yhteisöjen tuomioistuin: yhdistetyt asiat 172/83 ja 226/83, Hoogovens Groep v. komissio, 19.9.1985 (Kok., s. 2831, 9 kohta) ja yhdistetyt asiat 358/85 ja 51/86, Ranska v. parlamentti, 22.9.1988 (Kok., s. 4821, 12 kohta).

Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin: asia T‑68/07, Landtag Schleswig-Holstein v. komissio, 14.7.2007 (16 kohta, ei julkaistu oikeustapauskokoelmassa).