Language of document : ECLI:EU:F:2008:5

TARNAUTOJŲ TEISMO (pirmoji kolegija) NUTARTIS

2008 m. sausio 25 d.

Byla F‑80/06

Tineke Duyster

prieš

Europos Bendrijų Komisiją

„Viešoji tarnyba – Pareigūnai – Vaiko priežiūros atostogos – Prašymas atšaukti vaiko priežiūros atostogas – Lis pendence – Akivaizdus nepriimtinumas“

Dalykas: Ieškinys, pareikštas pagal EB 236 ir AE 152 straipsnius, kuriuo T. Duyster prašo pirmiausia panaikinti 2006 m. gegužės 11 d. Komisijos sprendimą atmesti jos skundą dėl 2005 m. gruodžio 22 d. Komisijos sprendimo pripažinti nepriimtinu prašymą, kurį ji pateikė 2005 m. gruodžio 6 d. ir kuriuo siekiama atgaline data nutraukti jos vaiko priežiūros atostogas nuo 2004 m. lapkričio 8 dienos.

Sprendimas: Atmesti ieškinį kaip akivaizdžiai nepriimtiną. Kiekviena šalis padengia savo bylinėjimosi išlaidas.

Santrauka

1.      Procesas – Procesinių dokumentų priimtinumas – Vertinimas dokumento pateikimo momentu

(Pirmosios instancijos teismo procedūros reglamento 114 straipsnis)

2.      Procesas – Išimtis dėl lis pendens

1.      Kaip ieškinio priimtinumas vertinamas jo pareiškimo momentu, taip ir kitų procesinių dokumentų, kaip antai dokumento, kuriame pateikiamas prieštaravimas dėl priimtinumo, priimtinumas vertinamas jų pateikimo momentu. Toks aiškinimas užtikrina teisinio saugumo principo ir teisėtų lūkesčių apsaugos principo laikymąsi.

(žr. 42 punktą)

Nuoroda:

Teisingumo Teismo praktika: 1984 m. lapkričio 27 d. Sprendimo Bensider ir kt. prieš Komisiją, 50/84, Rink. p. 3991, 8 punktas.

Pirmosios instancijos teismo praktika: 2001 m. spalio 8 d. Nutarties Stauner ir kt. prieš Parlamentą ir Komisiją, T‑236/00 R II, Rink. p. II‑2943, 49 punktas; 2003 m. liepos 9 d. Nutarties Commerzbank prieš Komisiją, T‑219/01, Rink. p. II‑2843, 61 punktas.

2.      Ieškinį, kuris kaip ir ankstesnis ieškinys, pareikštas dėl ginčo tarp tų pačių šalių, dėl to paties dalyko ir tuo pačiu pagrindu, reikia atmesti kaip nepriimtiną.

(žr. 52 punktą)

Nuoroda:

Teisingumo Teismo praktika: 1985 m. rugsėjo 19 d. Sprendimo Hoogovens Groep prieš Komisiją, 172/83 ir 226/83, Rink. p. 2831, 9 punktas; 1988 m. rugsėjo 22 d. Sprendimo Prancūzija prieš Parlamentą, 358/85 ir 51/86, Rink. p. 4821, 12 punktas.

Pirmosios instancijos teismo praktika: 2007 m. birželio 14 d. Nutarties Landtag Schleswig-Holstein prieš Komisiją, T‑68/07, neskelbiamos Rinkinyje, 16 punktas.