Language of document : ECLI:EU:F:2008:5

SKLEP SODIŠČA ZA USLUŽBENCE (prvi senat)

z dne 25. januarja 2008

Zadeva F-80/06

Tineke Duyster

proti

Komisiji Evropskih skupnosti

„Javni uslužbenci – Uradniki – Starševski dopust – Zahteva za preklic starševskega dopusta – Litispendenca – Očitna nedopustnost“

Predmet: Tožba, vložena na podlagi člena 236 ES in člena 152 AE, s katero T. Duyster predlaga predvsem razglasitev ničnosti odločbe Komisije z dne 11. maja 2006 o zavrnitvi njene pritožbe zoper odločbo Komisije z dne 22. decembra 2005, s katero je bila za nedopustno razglašena zahteva, ki jo je vložila 6. decembra 2005 in s katero je zahtevala konec svojega starševskega dopusta z učinkom za nazaj od 8. novembra 2004.

Odločitev: Tožba se zavrže kot očitno nedopustna. Vsaka stranka nosi svoje stroške.

Povzetek

1.      Postopek – Dopustnost procesnih aktov – Presoja ob vložitvi akta

(Poslovnik Sodišča prve stopnje, člen 114)

2.      Postopek – Ugovor litispendence

1.      Enako kot se dopustnost tožbe presoja ob njeni vložitvi, se tudi dopustnost drugih procesnih aktov, kot je akt, s katerim se poda ugovor nedopustnosti, presoja ob njihovi vložitvi. Taka razlaga zagotavlja upoštevanje načel pravne varnosti in varstva zaupanja v pravo.

(Glej točko 42.)

Napotitev na:

Sodišče: 27. november 1984, Bensider in drugi proti Komisiji, 50/84, Recueil, str. 3991, točka 8;

Sodišče prve stopnje: 8. oktober 2001, Stauner in drugi proti Parlamentu in Komisiji, T-236/00 R II, Recueil, str. II-2943, točka 49; 9. julij 2003, Commerzbank proti Komisiji, T-219/01, Recueil, str. II-2843, točka 61.

2.      Tožbo med istima strankama, ki ima enak namen kot prej vložena tožba, saj so v njiju navedeni enaki tožbeni razlogi, je treba zavreči kot nedopustno.

(Glej točko 52.)

Napotitev na:

Sodišče: 19. september 1985, Hoogovens Groep proti Komisiji, združeni zadevi 172/83 in 226/83, Recueil, str. 2831, točka 9; 22. september 1988, Francija proti Parlamentu, združeni zadevi 358/85 in 51/86, Recueil, str. 4821, točka 12;

Sodišče prve stopnje: 14. junij 2007, Landtag Schleswig-Holstein proti Komisiji, T-68/07, neobjavljen v ZOdl., točka 16.