Language of document : ECLI:EU:F:2008:3

VIRKAMIESTUOMIOISTUIMEN ENSIMMÄISEN JAOSTON PUHEENJOHTAJAN MÄÄRÄYS

23 päivänä tammikuuta 2008

Asia F-62/07

Chantal De Fays

vastaan

Euroopan yhteisöjen komissio

 Virkamiestuomioistuimen aloitteesta tehty sovinto – Asian poistaminen rekisteristä

Aihe: EY 236 ja EA 152 artiklan nojalla nostettu kanne, jossa Chantal De Fays, joka nojautuu urakehitystä koskeviin kertomuksiinsa vuosilta 2003, 2004 ja 2005, vaatii muun muassa komission velvoittamista korvaamaan henkisen kärsimyksen, jota hänelle on aiheutunut siitä, että mainitut kertomukset on laadittu myöhässä ja että niissä on toistuvasti ollut arviointeja, jotka eivät vastaa hänen todellisia suorituksiaan.

Ratkaisu: Asia F‑62/07, De Fays vastaan komissio, poistetaan virkamiestuomioistuimen rekisteristä. Komissio sitoutuu maksamaan kantajalle yhden euron suuruisen symbolisen summan. Komissio velvoitetaan korvaamaan kantajalle aiheutuneet kohtuulliset oikeudenkäyntikulut. Komissio vastaa omista oikeudenkäyntikuluistaan.

Tiivistelmä

Henkilöstö – Kanne – Sovintoratkaisu virkamiestuomioistuimessa – Asian poistaminen rekisteristä

(Virkamiestuomioistuimen työjärjestyksen 69 ja 74 artikla)