Language of document : ECLI:EU:F:2008:3

A KÖZSZOLGÁLATI TÖRVÉNYSZÉK ELSŐ TANÁCSA ELNÖKÉNEK VÉGZÉSE

2008. január 23.

F‑62/07. sz. ügy

Chantal De Fays

kontra

az Európai Közösségek Bizottsága

„Egyezség útján történő rendezés a Közszolgálati Törvényszék kezdeményezésére – Törlés”

Tárgy: Az EK 236. cikk és az EA 152. cikk alapján benyújtott kereset, amelyben Ch. De Fays a rá vonatkozó 2003., 2004. és 2005. évi szakmai előmeneteli jelentések alapján többek között az említett jelentések késedelmes elkészítéséből, valamint abból eredő nem vagyoni kárának a Bizottság általi megtérítését kéri, hogy fennmaradnak az e jelentésekben foglalt, a valódi teljesítményének meg nem felelő értékelések.

Határozat: Az első tanács elnöke elrendelte az F‑62/07. sz., De Fays kontra Bizottság ügynek a Közszolgálati Törvényszék nyilvántartásából való törlését. A Bizottság vállalja, hogy jelképesen egy eurót fizet a felperesnek. A Bizottság viseli a felperesnél felmerült indokolt költségeket. A Bizottság maga viseli saját költségeit.

Összefoglaló

Tisztviselők – Kereset – A Közszolgálati Törvényszék előtti jogvita egyezség útján történő rendezése – A nyilvántartásból való törlés

(A Közszolgálati Törvényszék eljárási szabályzata, 69. és 74. cikk)