Language of document : ECLI:EU:F:2008:3

BESCHIKKING VAN DE PRESIDENT VAN DE EERSTE KAMER VAN HET GERECHT VOOR AMBTENARENZAKEN

23 januari 2008

Zaak F‑62/07

Chantal De Fays

tegen

Commissie van de Europese Gemeenschappen

„Minnelijke regeling op initiatief van Gerecht – Doorhaling”

Betreft: Beroep, ingesteld krachtens de artikelen 236 EG en 152 EA, waarbij verzoekster op basis van haar loopbaanontwikkelingsrapporten 2003, 2004 en 2005 onder meer vraagt om de Commissie te veroordelen tot vergoeding van de immateriële schade die is ontstaan door de vertraging bij de opstelling van die rapporten en door de handhaving daarin van beoordelingen die niet overeenstemmen met haar werkelijke prestaties.

Beslissing: Zaak F‑62/07, De Fays/Commissie, wordt doorgehaald in het register van het Gerecht. De Commissie zal verzoekster een symbolisch bedrag van 1 EUR betalen. De Commissie zal de redelijke kosten dragen die verzoekster heeft gemaakt. De Commissie zal haar eigen kosten dragen.

Samenvatting

Ambtenaren – Beroep – Minnelijke regeling van geschil voor het Gerecht voor ambtenarenzaken – Doorhaling in register

(Reglement voor de procesvoering van het Gerecht voor ambtenarenzaken, art. 69 en 74)