Language of document : ECLI:EU:F:2008:13

A KÖZSZOLGÁLATI TÖRVÉNYSZÉK ÍTÉLETE (harmadik tanács)

2008. január 31.

F‑104/05. sz. ügy

Gregorio Valero Jordana

kontra

az Európai Közösségek Bizottsága

„Közszolgálat – Tisztviselők – Előléptetés – 2004. évi előléptetési időszak – Elsőbbségi pontok adása – Az új személyzeti szabályzat rendelkezéseinek időbeli hatálya”

Tárgy: Az EK 236. cikk és az EA 152. cikk alapján benyújtott kereset, amelyben G. Valero Jordana többek között a 2004. évi előléptetési időszakra vonatkozó összesített pontszámát megállapító bizottsági határozat, valamint azon határozat megsemmisítését kéri, amely mellőzi az ezen időszakban az A 4 besorolási fokozatba előléptetett tisztviselők listájára való felvételét.

Határozat: A Közszolgálati Törvényszék a 2004. évi előléptetési időszak végén a felperes összesített pontszámát megállapító határozatot és az ezen időszakban való előléptetését mellőző határozatot megsemmisíti. A Közszolgálati Törvényszék a keresetet ezt meghaladó részében elutasítja. A Bizottság viseli az összes költséget.

Összefoglaló

1.      Tisztviselők – Előléptetés – Alkalmazandó szabályok – 2004. évi előléptetési időszak

(Személyzeti szabályzat, XIII. melléklet, 6. cikk, második bekezdés)

2.      Tisztviselők – Előléptetés – Alkalmazandó szabályok – 2004. évi előléptetési időszak

(Személyzeti szabályzat, 45. cikk; 723/2004 tanácsi rendelet, 2. cikk)

3.      Tisztviselők – Előléptetés – Az érdemek összehasonlító vizsgálata

(Személyzeti szabályzat, 45. cikk)

4.      Tisztviselők – Kereset – Az eljáráshoz fűződő érdek

(Személyzeti szabályzat, 45. cikk)

1.      A személyzeti szabályzat XIII. melléklete 6. cikkének második bekezdése a személyzeti szabályzatnak nem a 2004. évi előléptetési időszakra alkalmazandó változatát, hanem az ezen időszak végén hozott, előléptetésről szóló határozatok hatálybalépését kijelölő változatát kívánja meghatározni. E rendelkezés célja annak biztosítása, hogy azon tisztviselők, akik vonatkozásában az előléptetésről szóló határozat 2004 végén születik meg, de az előléptetés 2004. május 1‑jét megelőző időpontban lép hatályba, az előléptetésük során ugyanazon az előmeneteli kedvezményben – nevezetesen a besorolási fokozatban való előrelépésben – részesüljenek, mint amely a 723/2004 rendelettel módosított személyzeti szabályzat hatálybalépése előtt elfogadott, előléptetésről szóló határozatból következne.

(lásd a 66. pontot)

2.      A tisztviselők személyzeti szabályzatát, valamint az egyéb alkalmazottakra vonatkozó alkalmazási feltételeket 2004. május 1‑jei hatállyal módosító 723/2004 rendelet új szabályai azonnali alkalmazhatóságának elvétől való eltérést biztosító rendelkezések hiányában, a személyzeti szabályzat e rendelettel módosított 45. cikke e rendelet hatálybalépésétől kezdve azonnal alkalmazandó. Következésképpen a Bizottság 2004 novemberében jogszerűen nem alkalmazhatja a régi személyzeti szabályzat 45. cikkének e rendelettel eltörölt rendelkezéseit azon határozat elfogadásához, amely megállapítja valamely tisztviselő érdempontjainak összesített számát a 2004. évi előléptetési időszak végén, valamint azon határozat elfogadásához, amely mellőzi e tisztviselő ezen időszakban történő előléptetését.

(lásd a 71. és 72. pontot)

3.      Jogellenes a Bizottság azon határozata, amely a 2004. évi előléptetési időszak keretében anélkül állapítja meg valamely tisztviselő érdempontjainak összesített számát, hogy egyedileg figyelembe vette volna a személyzeti szabályzat 2004. május 1‑jén hatályos 45. cikkében szereplő két kiegészítő kritériumot, nevezetesen a nyelvek tisztviselő általi használatát feladatai végrehajtása során azon nyelveken kívül, amelyek alapos ismeretét a kinevezésekor bizonyította, és – adott esetben – az általa ellátott feladatokkal járó felelősség mértékét.

E határozat jogellenessége magával vonja az említett tisztviselő előléptetésének mellőzés szóló határozat jogellenességét, amennyiben az előléptethető tisztviselők érdemeinek új, e két kritériumot figyelembe vevő összehasonlító vizsgálata a tisztviselők érdemei rangsorának egyértelműen különböző értékeléséhez vezethet, és esetlegesen lehetővé teheti az említett tisztviselőnek, hogy elérje az ezen időszakra meghatározott előléptetési küszöbértéket.

(lásd a 74., 76. és 78–80. pontot)

4.      A kereset csak akkor elfogadható, ha a felperesnek személyes érdeke fűződik az általa megtámadott aktus megsemmisítéséhez. A tisztviselő csak annyiban vélheti jogosan, hogy az előléptetett tisztviselők listája neki sérelmet okoz, és ezért személyes érdeke fűződik a lista ennyiben való megsemmisítését kérni, amennyiben az ő neve nem szerepel e listán, és ha ezen előléptetések nem képezik akadályát annak, hogy az érdemek új összehasonlító vizsgálata nyomán, a személyzeti szabályzat 45. cikke rendelkezéseinek megfelelően őt is előléptessék a szóban forgó előléptetési időszakban. Az e lista teljes egészében való megsemmisítésére irányuló kérelmek tehát elfogadhatatlanok.

(lásd a 84–86. pontot)

Hivatkozás:

az Elsőfokú Bíróság T‑144/95. sz., Michaël kontra Bizottság ügyben 1996. november 21‑én hozott ítéletének (EBHT‑KSZ 1996., I‑A‑529. o. és II‑1429. o.) 31. pontja, valamint T‑310/00. sz., MCI kontra Bizottság ügyben 2004. szeptember 28‑án hozott ítéletének (EBHT 2004., II‑3253. o.) 44. pontja.