Language of document : ECLI:EU:F:2008:2

CIVILDIENESTA TIESAS

PIRMĀS PALĀTAS PRIEKŠSĒDĒTĀJA RĪKOJUMS

2008. gada 22. janvārī

Lieta F‑106/06

Anže Erbežnik

pret

Eiropas Parlamentu

Izlīgums pēc Civildienesta tiesas ierosmes – Izslēgšana no reģistra

Priekšmets: Prasība, kas celta saskaņā ar EKL 236. pantu un EAEKL 152. pantu un ar ko A. Erbežniks [A. Erbežnik], kurš atsaucas uz likumīgām partnerattiecībām, kas nav laulība, ar Horvātes [Horvat] jaunkundzi, būtībā lūdz atcelt Parlamenta lēmumu, ar kuru viņam ir piešķirts iekārtošanās pabalsts atbilstoši likmei, kas paredzēta ierēdņiem, kuriem nav tiesību uz apgādnieka pabalstu, un šī prasība īpaši attiecas uz pirmo minētā pabalsta trešdaļu, kas saskaņā ar Civildienesta noteikumu VII pielikuma 5. panta 1. punktu un Pārējo darbinieku nodarbināšanas kārtības 24. pantu un pēc prasītāja iesniegta samaksas lūguma 2005. gada maijā viņam tika izmaksāta saskaņā ar Parlamenta 2005. gada 2. jūnija lēmumu šajā sakarā; pakārtoti, prasītājs lūdz Civildienesta tiesu noteikt Parlamentam pienākumu ņemt vērā viņa ģimenes stāvokļa maiņu attiecībā uz tām pabalsta daļām, kas izmaksātas pēc viņa laulībām, kas notika 2005. gada augustā.

Nolēmums: Lietu F‑106/06 Erbežnik/Parlaments izslēgt no Civildienesta tiesas reģistra. Parlaments kā atlīdzību par tiesāšanās izdevumiem samaksā prasītājam EUR 6000. Parlaments sedz savus tiesāšanās izdevumus pats.

Kopsavilkums

Ierēdņi – Prasība – Izlīgums Civildienesta tiesā – Izslēgšana no reģistra

(Civildienesta tiesas Reglamenta 69. un 74. pants)