Language of document : ECLI:EU:F:2008:125

TARNAUTOJŲ TEISMO (trečioji kolegija) SPRENDIMAS

2008 m. spalio 8 d.

Byla F‑81/07

Florence Barbin

prieš

Europos Parlamentą

„Viešoji tarnyba – Pareigūnai – Pareigų paaukštinimas – 2006 m. pareigų paaukštinimo procedūra – Nuopelnų palyginimas“

Dalykas: Pagal EB 236 straipsnį ir AE 152 straipsnį pareikštas ieškinys, kuriuo F. Barbin prašo panaikinti Europos Parlamento sprendimą jos nepaaukštinti priskiriant prie AD 12 lygio per 2006 m. pareigų paaukštinimo procedūrą.

Sprendimas: Panaikinti 2006 m. lapkričio 20 d. Parlamento sprendimą nepaaukštinti ieškovės pareigų vykdant 2006 m. pareigų paaukštinimo procedūrą. Priteisti iš Parlamento bylinėjimosi išlaidas.

Santrauka

Pareigūnai – Pareigų paaukštinimas – Kandidato, kurio pareigos nebuvo paaukštintos, skundas – Sprendimas atmesti – Visiškas nemotyvavimas

(Pareigūnų tarnybos nuostatų 25 straipsnio antra pastraipa, 45 straipsnis ir 90 straipsnio 2 dalis)

Paskyrimų tarnyba neturi motyvuoti sprendimų dėl pareigų paaukštinimo, priimtų dėl nepaaukštintų pareigūnų, bet turi motyvuoti sprendimą atmesti nepaaukštinto pareigūno skundą, darant prielaidą, kad šio sprendimo atmesti motyvai turi sutapti su sprendimo, dėl kurio pateiktas skundas, motyvais, kadangi ir viename, ir kitame sprendime nuopelnų vertinimas sutampa.

Visiško nemotyvavimo prieš pareiškiant ieškinį negali kompensuoti šios tarnybos pareiškus ieškinį pateikti paaiškinimai. Šioje stadijoje tokie paaiškinimai nebeatlieka funkcijos leisti suinteresuotajam asmeniui įvertinti tikslingumą pareikšti ieškinį, o teisėjui – patikrinti motyvacijos tikslumą. Be to, galimybė pašalinti visišką nemotyvavimą pareiškus ieškinį pažeistų teisę į gynybą, nes iš ieškovo būtų atimta galimybė pateikti pagrindus dėl motyvų, su kuriais jis susipažins pareiškus ieškinį. Taip būtų pažeistas bylos šalių lygybės Bendrijos teisme principas.

(žr. 27 ir 28 punktus)

Nuoroda:

Teisingumo Teismo praktika: 1974 m. spalio 30 d. Sprendimo Grassi prieš Tarybą, 188/73, Rink. p. 1099, 13 punktas; 1977 m. spalio 27 d. Sprendimo Moli prieš Komisiją, 121/76, Rink. p. 1971, 12 punktas; 1978 m. balandžio 13 d. Sprendimo Mollet prieš Komisija, 75/77, Rink. p. 897, 12 punktas; 1981 m. lapkričio 26 d. Sprendimo Michel prieš Parlamentą, 195/80, Rink. p. 2861, 22 punktas; 1990 m. vasario 7 d. Sprendimo Culin prieš Komisiją, C‑343/87, Rink. p. I‑225, 13 ir 15 punktai; 2004 m. rugsėjo 23 d. Sprendimo Hectors prieš Parlamentą, C‑150/03 P, Rink. p. I‑8691, 50 punktas.

Pirmosios instancijos teismo praktika: 1992 m. vasario 12 d. Sprendimo Volger prieš Parlamentą, T‑52/90, Rink. p. II‑121, 40 ir 41 punktai; 2002 m. vasario 20 d. Sprendimo Roman Parra prieš Komisiją, T‑117/01, Rink. VT p. I‑A‑27 ir II‑121, 32 punktas; 2007 m. gruodžio 11 d. Sprendimo Sack prieš Komisiją, T‑66/05, Rink. p. II‑0000, pateiktas apeliacinis skundas Teisingumo Teisme , byla C‑38/08 P, 66 punktas.