Language of document : ECLI:EU:F:2008:125

HOTĂRÂREA TRIBUNALULUI FUNCȚIEI PUBLICE (Camera a treia)

8 octombrie 2008

Cauza F‑81/07

Florence Barbin

împotriva

Parlamentului European

„Funcție publică – Funcționari – Promovare – Exercițiul de promovare 2006 – Analiză comparativă a meritelor”

Obiectul: Acțiune formulată în temeiul articolelor 236 CE și 152 EA, prin care doamna Barbin solicită anularea deciziei Parlamentului European de a nu o promova în gradul AD 12 în cadrul exercițiului de promovare 2006

Decizia: Anulează Decizia Parlamentului European din 20 noiembrie 2006 de nepromovare a reclamantei pentru exercițiul de promovare 2006. Obligă Parlamentul European la plata cheltuielilor de judecată.

Sumarul hotărârii

Funcționari – Promovare – Reclamația unui candidat care nu a fost promovat – Decizie de respingere – Lipsă totală de motivare

[Statutul funcționarilor, art. 25 al doilea paragraf, art. 45 și art. 90 alin. (2)]

Autoritatea împuternicită să facă numiri nu este obligată să motiveze deciziile de promovare, dar este, în schimb, obligată să motiveze decizia de respingere a reclamației unui funcționar nepromovat, motivarea acestei decizii de respingere trebuind în principiu să coincidă cu motivarea deciziei împotriva căreia era îndreptată reclamația, astfel încât examinarea temeiniciei uneia și a celeilalte se confundă.

Lipsa totală de motivare înainte de introducerea unei acțiuni nu poate fi acoperită de explicațiile furnizate de respectiva autoritate după introducerea acțiunii. În acest stadiu, astfel de explicații nu și‑ar îndeplini funcția, care constă în a permite persoanei interesate să aprecieze oportunitatea introducerii unei acțiuni, iar instanței, să verifice exactitatea motivării. În plus, posibilitatea de a suplini lipsa totală de motivare după formularea unei acțiuni ar aduce atingere dreptului la apărare, întrucât reclamantul ar fi privat de posibilitatea de a‑și prezenta argumentele împotriva motivării de care nu ar lua cunoștință decât după depunerea cererii introductive. Principiul egalității părților în fața instanței comunitare ar fi astfel afectat.

(a se vedea punctele 27 și 28)

Trimitere la:

Curte: 30 octombrie 1974, Grassi/Consiliul, 188/73, Rec., p. 1099, punctul 13; 27 octombrie 1977, Moli/Comisia, 121/76, Rec., p. 1971, punctul 12; 13 aprilie 1978, Mollet/Comisia, 75/77, Rec., p. 897, punctul 12; 26 noiembrie 1981, Michel/Parlamentul European, 195/80, Rec., p. 2861, punctul 22; 7 februarie 1990, Culin/Comisia, C‑343/87, Rec. p. I‑225, punctele 13 și 15; 23 septembrie 2004, Hectors/Parlamentul European, C‑150/03 P, Rec., p. I‑8691, punctul 50

Tribunalul de Primă Instanță: 12 februarie 1992, Volger/Parlamentul European, T‑52/90, Rec., p. II‑121, punctele 40 și 41; 20 februarie 2002, Roman Parra/Comisia, T‑117/01, RecFP, p. I‑A‑27 și II-121, punctul 32; 11 decembrie 2007, Sack/Comisia, T‑66/05, nepublicată încă în Repertoriu, punctul 66, care face obiectul unui recurs în fața Curții, C‑38/08 P