Language of document :

Personalerettens kendelse (Første Afdeling) af 7. oktober 2009 - Marcuccio mod Kommissionen

(Sag F-122/07) 1

(Personalesag - tjenestemænd - anmodning om at indlede en undersøgelse - en institutions afvisning af at oversætte en afgørelse til et sprog efter sagsøgerens ønske - åbenbart, at søgsmålet må afvises - stævning, der er åbenbart ugrundet)

Processprog: italiensk

Parter

Sagsøger: Luigi Marcuccio (Tricase, Italien) (ved avocat G. Cipressa)

Sagsøgt: Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber (ved J. Currall og C. Berardis-Kayser, som befuldmægtigede, bistået af avocat A. Dal Ferro)

Sagens genstand

Påstand om annullation af Kommissionens beslutning om ikke at efterkomme sagsøgerens anmodning om at indlede en undersøgelse af visse begivenheder, der indtraf i den periode, hvor han var placeret ved Kommissionens delegation i Angola - anmodning om meddelelse af undersøgelsens resultat - annullation af afgørelsen om ikke at oversætte et notat til et sprog efter sagsøgerens ønske - erstatningspåstand

Konklusion

Det søgsmål, der er anlagt af Luigi Marcuccio, skal delvis åbenbart afvises fra realitetsbehandling, og delvis forkastes som åbenbart ugrundet.

Luigi Marcuccio betaler sagens omkostninger.

____________

1 - EUT C 64 af 8.3.2008, s. 65.