Language of document :

Virkamiestuomioistuimen määräys (ensimmäinen jaosto) 7.10.2009 - Marcuccio v. komissio

(Asia F-122/07)1

(Henkilöstö - Virkamiehet - Tutkintapyyntö - Toimielin kieltäytyy kääntämästä päätöstä kantajan valitsemalle kielelle - Tutkittavaksi ottamisen edellytysten selvä puuttuminen - Oikeudellisesti selvästi perusteeton kanne)

Oikeudenkäyntikieli: italia

Asianosaiset

Kantaja: Luigi Marcuccio (Tricase, Italia) (edustaja: asianajaja G. Cipressa)

Vastaaja: Euroopan yhteisöjen komissio (asiamiehet: J. Currall ja C. Berardis-Kayser, avustajanaan asianajaja A. Dal Ferro)

Oikeudenkäynnin kohde

Sellaisen komission päätöksen kumoaminen, jolla hylättiin kantajan pyyntö tutkia tietyt tapahtumat, jotka sattuivat aikana, jolloin hän oli komission Angolan edustuston palveluksessa - Tutkimusten päätelmistä ilmoittamista koskeva vaatimus - Sen päätöksen kumoaminen, jolla kieltäydyttiin kääntämästä erästä muistiota kantajan valitsemalle kielelle - Vahingonkorvausvaatimus

Määräysosa

Maruccion kanne jätetään osittain tutkimatta, koska tutkittavaksi ottamisen edellytykset selvästi puuttuvat, ja hylätään siltä osin kuin se on oikeudellisesti selvästi perusteeton.

Marcuccio velvoitetaan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

____________

1 - EUVL C 64, 8.3.2008, s. 65.