Language of document :

Sklep Sodišča za uslužbence (prvi senat) z dne 7. oktobra 2009 - Marcuccio proti Komisiji

(Zadeva F-122/07)1

(Javni uslužbenci - Uradniki - Zahteva za preiskavo - Zavrnitev institucije, da odločbo prevede v jezik, ki ga je izbrala tožeča stranka - Očitna nedopustnost - Očitno pravno neutemeljena tožba)

Jezik postopka: italijanščina

Stranki

Tožeča stranka: Luigi Marcuccio (Tricase, Italija) (zastopnik: G. Cipressa, odvetnik)

Tožena stranka: Komisija Evropskih skupnosti (zastopniki: J. Currall in C. Berardis-Kayser, zastopnika, skupaj z A. Dal Ferro, odvetnik)

Predmet zadeve

Razglasitev ničnosti odločbe Komisije, s katero ta ni ugodila predlogu tožeče stranke, da opravi preiskavo o določenih dogodkih, do katerih je prišlo v obdobju, v katerem je bila razporejena na delegacijo Komisije v Angoli - Zahteva za posredovanje ugotovitev preiskave - Razglasitev ničnosti odločbe, da se dopis ne prevede v jezik, ki ga je izbrala tožeča stranka - Odškodninski zahtevek.

Izrek sklepa

Tožba L. Marcuccia se kot delno očitno nedopustna in kot delno očitno pravno neutemeljena zavrne.

L. Marcuccio nosi stroške postopka.

____________

1 - UL C 64, 8.3.2008, str. 65.