Language of document :

Определение на Съда на публичната служба от 16 септември 2010 г. - Ernotte/Комисия

(Дело F-90/09)1

Език на производството: френски

Председателят на първи състав разпореди делото да бъде заличено от регистъра поради постигнато между страните споразумение.

____________

1 - ОВ C @@, @@ г.