Language of document :

Kendelse afsagt af Personaleretten den 16. september 2010 - Ernotte mod Kommissionen

(Sag F-90/09) 1

Processprog: fransk

Formanden for Første Afdeling har besluttet, at sagen skal slettes af registeret efter en mindelig bilæggelse af tvisten.

____________

1 - EUT C 11 af 16.1.2010, s. 41.