Language of document :

Avaliku Teenistuse Kohtu 16. septembri 2010. aasta määrus - Ernotte versus komisjon

(kohtuasi F-90/09)1

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Esimese koja esimees tegi määruse kohtuasja registrist kustutamiseks pärast pooltevahelise kokkuleppe saavutamist.

____________

1 - ELT C 11, 16.1.2010, lk 41.