Language of document :

2010 m. rugsėjo 16 d. Tarnautojų teismo nutartis byloje Ernotte prieš Komisiją

(Byla F-90/09)1

Proceso kalba: prancūzų

Pirmosios kolegijos pirmininkas nutartimi nurodė išbraukti bylą iš registro, nes ginčas išspręstas draugiškai.

____________

1 - OL C 11, 2010 1 16, p. 41.