Language of document :

Uznesenie Súdu pre verejnú službu zo 16. septembra 2010 - Ernotte/Komisia

(vec F-90/09)1

Jazyk konania: francúzština

Predseda prvej komory nariadil výmaz veci v dôsledku urovnania sporu zmierom.

____________

1 - Ú. v. EÚ C 11, 16.1.2010, s. 41.