Language of document :

Sklep Sodišča za uslužbence z dne 16. septembra 2010 - Erotte proti Komisiji

(Zadeva F-90/09)1

Jezik postopka: francoščina

Predsednik prvega senata je odredil izbris zadeve.

____________

1 - UL C 11, 16.1.2010, str. 41.