Language of document :

Usnesení Soudu pro veřejnou službu ze dne 16. září 2010 - Baele a další v. Komise

(Věc F-70/06)1

Jednací jazyk: francouzština

Předseda prvního senátu rozhodl o vyškrtnutí věci.

____________

1 - Úř. věst. C 190, 12.8.2006, s. 36.