Language of document :

Digriet tat-Tribunal għas-Servizz Pubbliku tas-16 ta' Settembru 2010 - Baele et vs Il-Kummissjoni

(Kawża F-70/06) 1

Lingwa tal-kawża: il-Franċiż

Il-President tal-Ewwel Awla ordna t-tħassir tal-kawża.

____________

1 - ĠU C 190, 12/08/2006, p. 36.