Language of document :

Personaldomstolens beslut av den 16 september 2010 - Baele e.a. mot kommissionen

(Mål F-70/06)(1)

Rättegångsspråk: franska

Ordföranden på första avdelningen har förordnat om avskrivning av målet.

____________

1 - EUT C 190, 12.8.2006, s. 36.