Language of document :

2010 m. rugsėjo 16 d. Tarnautojų teismo nutartis byloje Avendano ir kt. prieš Komisiją

(Byla F-45/06)1

Proceso kalba: prancūzų

Pirmosios kolegijos pirmininkas nutartimi nurodė išbraukti bylą iš registro.

____________

1 - OL C 143, 2006 6 17, p. 39.