Language of document :

2010. szeptember 24-én benyújtott kereset - Dubus kontra Parlament

(F-86/10. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: francia

Felek

Felperes: Charles Dubus (Tervuren, Belgium) (képviselők: É. Boigelot és S. Woog ügyvédek)

Alperes: Európai Parlament

A jogvita tárgya és leírása

Az alperes azon határozatának megsemmisítése, amely a felperest nem vette fel a 2009. évi előléptetési időszakban az AST3 besorolási fokozatból az AST4 besorolási fokozatba előléptetett tisztviselők jegyzékére

A felperes kereseti kérelmei

A Közszolgálati Törvényszék semmisítse meg a felperest a 2009. évi előléptetési időszakban az AST3 besorolási fokozatból az AST4 besorolási fokozatba előléptetett tisztviselők jegyzékére fel nem vevő parlamenti határozatot;

e megsemmisítés következményeként végezze el újra a felperes, valamint a többi pályázó érdemeinek a 2009. évi előléptetési időszakra vonatkozó összehasonlító vizsgálatát, és 2009. január 1-jei visszaható hatállyal rendelje el a felperes AST4 besorolási fokozatba történő előléptetését, továbbá a felperes elmaradt díjazása után 2009. január 1-jétől járó, az Európai Központi Bank által a fő refinanszírozási műveletek során alkalmazott kamatláb két százalékponttal növelt értékének megfelelő mértékű kamat fizetését;

az Európai Parlamentet kötelezze a költségek viselésére.

____________