Language of document :

Prasība, kas celta 2010. gada 24. septembrī - Dubus/Parlaments

(lieta F-86/10)

Tiesvedības valoda - franču

Lietas dalībnieki

Prasītājs: Charles Dubus (Tervuren, Beļģija) (pārstāvji - E. Boigelot un S. Woog, avocats)

Atbildētājs: Eiropas Parlaments

Strīda priekšmets un apraksts

Prasība atcelt atbildētāja lēmumu neiekļaut prasītāju to ierēdņu sarakstā, kuri 2009. gada paaugstināšanas amatā ietvaros paaugstināti no AST3 pakāpes AST4 pakāpē

Prasītāja prasījumi:

atcelt Parlamenta lēmumu neiekļaut prasītāju to ierēdņu sarakstā, kuri 2009. gada paaugstināšanas amatā ietvaros paaugstināti no AST3 pakāpes AST4 pakāpē;

ņemot vērā šī lēmuma atcelšanu, veikt jaunu prasītāja un citu kandidātu uz 2009. gada paaugstināšanu amatā salīdzinošu nopelnu izvērtējumu un paaugstināt amatā prasītāju AST4 pakāpē ar atpakaļejošu spēku no 2009. gada 1. janvāra, kā arī samaksāt nokavējuma procentus par nesamaksāto darba algu, sākot no 2009. gada 1. janvāra pēc Eiropas Centrālās bankas galvenajām refinansēšanas darbībām noteiktās procentu likmes, pieskaitot divus punktus;

piespriest Eiropas Parlamentam atlīdzināt tiesāšanās izdevumus.

____________