Language of document :

Acțiune introdusă la 24 septembrie 2010 - Dubus/Parlament

(Cauza F-86/10)

Limba de procedură: franceza

Părțile

Reclamant: Charles Dubus (Tervuren, Belgia) (reprezentanți: E. Boigelot și S. Woog, avocați)

Pârât: Parlamentul European

Obiectul și descrierea litigiului

Anularea deciziei pârâtului de a nu înscrie reclamantul pe lista funcționarilor promovați de la gradul AST3 la gradul AST4 în cadrul exercițiului de promovare 2009

Concluziile reclamantului

Anularea deciziei Parlamentului de a nu înscrie reclamantul pe lista funcționarilor promovați de la gradul AST3 la gradul AST4 în cadrul exercițiului de promovare 2009;

ca urmare a acestei anulări, efectuarea unei noi analize comparative a meritelor reclamantului și a celor ale altor candidați în cadrul exercițiului de promovare 2009, promovarea reclamantului la gradul AST4 cu efect retroactiv de la 1 ianuarie 2009, precum și obligarea la plata în favoarea reclamantului a dobânzii aferente remunerațiilor neplătite, la nivelul stabilit de Banca Centrală Europeană pentru principalele operațiuni de refinațare, aplicabil începând cu 1 ianuarie 2009, majorat cu două puncte;

obligarea Parlamentului European la plata cheltuielilor de judecată.

____________