Language of document :

Usnesení Soudu pro veřejnou službu (prvního senátu) ze dne 6. října 2010 - Marcuccio v. Komise

(Věc F-2/10)1

"Veřejná služba - Úředníci - Sociální zabezpečení - Nemocenské pojištění - Žádosti o vrácení lékařských výdajů - Neexistence aktu nepříznivě zasahujícího do právního postavení - Zjevně nepřípustná a zjevně právně neopodstatněná žaloba - Článek 94 jednacího řádu"

Jednací jazyk: italština

Účastníci řízení

Žalobce: Luigi Marcuccio (Tricase, Itálie) (zástupce: G. Cipressa, advokát)

Žalovaná: Evropská Komise (zástupci: J. Currall a C. Berardis-Kayser, zmocněnci, ve spolupráci se A. Dal Ferrem, advokátem)

Předmět věci

Zrušení rozhodnutí, kterým se zamítá úhrada lékařských výdajů žalobce ve výši 100 %.

Výrok usnesení

Žaloba L. Marcuccia se zčásti odmítá jako zjevně nepřípustná a zčásti zamítá jako zjevně neopodstatněná.

L. Marcucciovi se ukládá náhrada nákladů řízení.

L. Marcucciovi se ukládá nahradit Soudu částku 1500 eur.

____________

1 - Úř. věst. C 63 ze dne 13. 3 2010, s. 53