Language of document :

Virkamiestuomioistuimen määräys (ensimmäinen jaosto) 6.10.2010 - Marcuccio v. komissio

(Asia F-2/10)1

(Henkilöstö - Virkamiehet - Sosiaaliturva - Sairausvakuutus - Sairauskulujen korvaamista koskevat hakemukset − Kielteisen päätöksen puuttuminen − Kanne, jonka tutkittavaksi ottamisen edellytykset selvästi puuttuvat ja joka on selvästi oikeudellisesti perusteeton - Työjärjestyksen 94 artikla)

Oikeudenkäyntikieli: italia

Asianosaiset

Kantaja: Luigi Marcuccio (Tricase, Italia) (edustaja: asianajaja G. Cipressa)

Vastaaja: Euroopan komissio (asiamiehet: J. Currall ja C. Berardis-Kayser, avustajanaan asianajaja A. Dal Ferro)

Oikeudenkäynnin kohde

Sen päätöksen kumoaminen, jolla hylättiin kantajan vaatimus saada 100 prosentin suuruinen korvaus sairauskuluista

Määräysosa

Luigi Marcuccion kanne hylätään, koska sen tutkittavaksi ottamisen edellytykset osittain selvästi puuttuvat ja koska se on osittain selvästi perusteeton.

Luigi Marcuccio velvoitetaan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Luigi Marcuccio velvoitetaan korvaamaan virkamiestuomioistuimelle 1 500 euron suuruinen summa.

____________

1 - EUVL C 63, 13.3.2010, s. 53.