Language of document :

Civildienesta tiesas (pirmā palāta) 2010. gada 6. oktobra rīkojums - Marcuccio/Komisija

(lieta F-2/10) 1

Civildienests - Ierēdņi - Sociālais nodrošinājums - Veselības apdrošināšana - Lūgumi atlīdzināt medicīniskos izdevumus - Nelabvēlīga akta neesamība - Acīmredzami nepieņemama un acīmredzami juridiski nepamatota prasība - Reglamenta 94. pants

Tiesvedības valoda - itāļu

Lietas dalībnieki

Prasītājs: Luigi Marcuccio (Tricase, Itālija) (pārstāvis - G. Cipressa, advokāts)

Atbildētāja: Eiropas Komisija (pārstāvji - J. Currall un C. Berardis-Kayser, kam palīdz A. Dal Ferro, advokāts)

Priekšmets

Prasība atcelt lēmumu, ar kuru ir atteikta prasītāja medicīnisko izdevumu atlīdzināšana 100 % apmērā

Rezolutīvā daļa:

Marcuccio prasību noraidīt daļēji kā acīmredzami nepieņemamu un daļēji kā acīmredzami nepamatotu;

Marcuccio atlīdzina tiesāšanās izdevumus;

Marcuccio atmaksā Civildienesta tiesai EUR 1500.

____________

1 - OV C 63, 13.03.2010., 53. lpp.