Language of document :

Ordonanța Tribunalului Funcției Publice (Camera întâi) din 6 octombrie 2010 - Marcuccio/Comisia

(Cauza F-2/10)1

(Funcție publică - Funcționari - Securitate socială - Asigurări medicale - Cereri de rambursare a cheltuielilor medicale - Lipsa unui act care lezează - Acțiune vădit inadmisibilă și vădit neîntemeiată în drept - Articolul 94 din Regulamentul de procedură)

Limba de procedură: italiana

Părțile

Reclamant: Luigi Marcuccio (Tricase, Italia) (reprezentant: G. Cipressa, avocat)

Pârâtă: Comisia Europeană (reprezentanți: J. Currall și C. Berardis-Kayser, agenți, asistați de A. Dal Ferro, avocat)

Obiectul

Anularea deciziei de respingere a rambursării în cuantum de 100 % a cheltuielilor medicale ale reclamantului

Dispozitivul

Respinge acțiunea formulată de domnul Marcuccio, în parte ca vădit inadmisibilă și în parte ca vădit neîntemeiată.

Îl obligă pe domnul Marcuccio să suporte cheltuielile de judecată.

Îl obligă pe domnul Marcuccio să ramburseze Tribunalului suma de 1 500 de euro.

____________

1 - JO C 63 din 13.3.2010, p. 53