Language of document :

Sklep Sodišča za uslužbence (prvi senat) z dne 6. oktobra 2010 - Marcuccio proti Komisiji

(Zadeva F-2/10)1

(Javni uslužbenci - Uradniki - Socialna varnost - Zdravstveno zavarovanje - Zahteve za povračilo zdravstvenih stroškov - Neobstoj akta, ki posega v položaj - Očitno nedopustna in očitno neutemeljena tožba - Člen 94 Poslovnika)

Jezik postopka: italijanščina

Stranki

Tožeča stranka: Luigi Marcuccio (Tricase, Italija) (zastopnik: G. Cipressa, odvetnik)

Tožena stranka: Evropska komisija (zastopniki: J. Currall in C. Berardis-Kayser, zastopnika, skupaj z A. Dal Ferrom, odvetnik)

Predmet

Razglasitev ničnosti odločbe, s katero je bilo zavrnjeno 100% povračilo zdravstvenih stroškov tožeče stranke.

Izrek

1)    Tožba L. Marcuccia se delno zavrže kot očitno nedopustna, delno pa zavrne kot očitno neutemeljena.

2)    L. Marcucciu se naloži plačilo stroškov.

3)    L. Marcucciu se naloži, da Sodišču za uslužbence povrniti stroške v višini 1500 EUR.

____________

1 - UL C 63, 13.3.2010, str. 53.