Language of document :

Personaldomstolens beslut (första avdelningen) av den 6 oktober 2010 - Marcuccio mot kommissionen

(Mål F-2/10)1

(Personalmål - Tjänstemän - Social trygghet - Sjukförsäkring - Begäran om ersättning för sjukvårdskostnader - Rättsakt som går någon emot saknas - Uppenbart att talan inte kan tas upp till sakprövning och att den är ogrundad - Artikel 94 i rättegångsreglerna)

Rättegångsspråk: italienska

Parter

Sökande: Luigi Marcuccio (Tricase, Italien) (ombud: advokaten G. Cipressa)

Svarande: Europeiska kommissionen (ombud: J. Currall och C. Berardis-Kayser, biträdda advokaten A. Dal Ferro)

Saken

Ogiltigförklaring av beslutet att inte ersätta sökandens sjukvårdskostnader till 100 procent.

Avgörande

Luigi Marcuccios talan ogillas eftersom det är uppenbart att den i vissa delar inte kan tas upp till sakprövning och i övriga delar är ogrundad.

Luigi Marcuccio ska ersätta rättegångskostnaderna.

Luigi Marcuccio ska ersätta personaldomstolen med 1 500 euro.

____________

1 - EUT C 63, 13.3.2010, s. 53.