Language of document :

Usnesení Soudu pro veřejnou službu ze dne 16. září 2010 - Blank a další v. Komise

(Věc F-103/06)1

Jednací jazyk: francouzština

Předseda prvního senátu nařídil vyškrtnutí věci.

____________

1 - Úř. věst. C 261, 28.10.2006, s. 35.