Language of document :

Ordonanța Tribunalului Funcției Publice din 16 septembrie 2010 - Blank și alții/Comisia

(Cauza F-103/06)1

Limba de procedură: franceza

Președintele Camerei întâi a dispus radierea cauzei.

____________

1 - JO C 261, 28.10.2006, p. 35.