Language of document :

Žaloba podaná dne 30. srpna 2010 - Cantisani v. Komise

(Věc F-71/10)

Jednací jazyk: francouzština

Účastnice řízení

Žalobkyně: Nicola Cantisani (Brusel, Belgie) (zástupce: S. de Lannoy, advokát)

Žalovaná: Evropská komise

Předmět a popis sporu

Zrušení rozhodnutí žalované, kterým byla zamítnuta žádost o pomoc podaná žalobkyní v souvislosti s psychickým obtěžováním a návrh na náhradu vzniklé škody.

Návrhová žádání žalobkyně

zrušit rozhodnutí ředitele generálního ředitelství Komise pro personál a administrativu ze dne 9. října 2009 (ADMIN.B2/JJ/jm 0(09)), kterým nebylo vyhověno žádosti o pomoc, jež žalobkyně podala Komisi dne 29. ledna 2009;

přiznat žalobkyni náhradu majetkové a morální újmy, která jí vznikla v důsledku psychického obtěžování;

uložit Evropské komisi náhradu nákladů řízení.

____________