Language of document :

Sag anlagt den 30. august 2010 - Cantisani mod Kommissionen

(Sag F-71/10)

Processprog: fransk

Parter

Sagsøger: Nicola Cantisani (Bruxelles, Belgien) (ved advokat S. de Lannoy)

Sagsøgt: Europa-Kommissionen

Søgsmålets genstand og beskrivelse af tvisten

Påstand om annullation af Kommissionens afgørelse om at afslå den anmodning om bistand, som sagsøgeren har indgivet vedrørende psykisk chikane og en påstand om erstatning for den forvoldte skade.

Sagsøgerens påstande

Den afgørelse, som direktøren for Kommissionens Generaldirektorat for Personale og Administration traf den 9. oktober 2009 (ADMIN.B2/JJ/jm 0(09)) om, at administrationen ikke fandt anledning til at efterkomme den anmodning om bistand, som sagsøgeren havde indgivet til Kommissionen den 29. januar 2009, annulleres.

Sagsøgeren tilkendes erstatning for den økonomiske og ikke-økonomiske skade, som hun har lidt som følge af tilfælde af chikane.

Europa-Kommissionen tilpligtes at betale sagens omkostninger.

____________