Language of document :

Tožba, vložena 30. avgusta 2010 - Cantisani proti Komisiji

(Zadeva F-71/10)

Jezik postopka: francoščina

Stranki

Tožeča stranka: Nicola Cantisani (Bruselj, Belgija) (zastopnik: S. de Lannoy, odvetnik)

Tožena stranka: Evropska komisija

Predmet in opis spora

Razglasitev ničnosti odločbe tožene stranke, s katero sta bili zavrnjeni prošnja za pomoč, ki jo je vložila tožeča stranka zaradi psihičnega nadlegovanja, in zahteva za povračilo nastale škode.

Predlogi tožeče stranke

Odločba direktorja Generalnega direktorata za kadrovske zadeve in administracijo z dne 9. oktobra 2009 (ADMIN.B2/JJ/jm 0(09)), s katero je administracija ocenila, da ni potrebno nadaljevati postopka na podlagi prošnje za pomoč, ki jo je tožeča stranka pri Komisiji vložila 29. januarja 2009, naj se razglasi za nično;

tožeči stranki naj se izplača odškodnina za premoženjsko in nepremoženjsko škodo, ki jo je utrpela zaradi nadlegovanja;

Evropski komisiji naj se naloži plačilo stroškov.

____________