Language of document :

Talan väckt den 30 augusti 2010 - Cantisani mot kommissionen

(Mål F-71/10)

Rättegångsspråk: franska

Parter

Sökande: Nicola Cantisani (Bryssel, Belgien) (ombud: advokaten S. de Lannoy)

Svarande: Europeiska kommissionen

Saken och beskrivning av tvisten

Ogiltigförklaring av svarandens beslut om avslag på sökandens begäran om bistånd avseende mobbning, och yrkande om skadestånd.

Sökandens yrkanden

Sökanden yrkar att personaldomstolen ska

ogiltigförklara det beslut som fattats av direktören för kommissionens generaldirektorat för personal och administration av den 9 oktober 2009 (ADMIN.B2/jj/jm 0(09)) genom vilket administrationen avslog den begäran om bistånd som sökanden ingett till kommissionen den 29 januari 2009,

förordna om att sökanden ska erhålla ersättning för den ekonomiska och ideella skada som han lidit till följd av mobbningen,

förplikta Europeiska kommissionen att ersätta rättegångskostnaderna.

____________